382 ถนนสาครมงคล2 ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110 Tel. 074-259-504 / Mobile. 089-653-2539
TOSHIBA AIR CONDITIONING / แอร์โตชิบ้า / หาดใหญ่แอร์ / Hatya AIR / แอร์หาดใหญ่ / ร้านแอร์หาดใหญ่TOSHIBA / R-410A แบบแยกส่วนติดผนัง (PLASMA INVERTER)

- ประหยัดไฟเบอร์ 5
- แฟนคอยล์ยูนิตเป็นรีโมทคอนโทรลไร้สายมีสวิงพร้อมระบบฟอกอากาศ PLASMA
- อุปกรณ์ลดแรงดันของน้ำยา, อุปกรณ์กรองสิ่งสกปรก (STRAINER) และเซอร์วิสวาล์วแบบ SHUT-OFF VALVE ติดตั้งไว้แล้วที่คอนเดนซิ่งยูนิต
- รับประกันเฉพาะ คอมเพรสเซอร์ 7 ปี และ รับประกัน อุปกรณ์อื่นๆ 3 ปี
- ใช้กับระบบไฟฟ้า 220V/1PH/50HZ
- ใช้สารทำความเย็นชนิด R-410A
- ทางร้านฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า


รุ่น (คอนเดนซิ่ง) รุ่น (แฟนคอยส์) จำนวน BTU ราคา VAT
RAS-10JACVP-T RAS-10JKCVP-T 9,039 xx,xxx
RAS-13JACVP-T RAS-13JKCVP-T 12,049 xx,xxx
RAS-18JACVP-T RAS-18JKCVP-T 17,178 xx,xxx

TOSHIBA HI-WALL SPLIT TYPE (ZEN) แบบแยกส่วนติดผนัง (ZEN)

- ประหยัดไฟเบอร์ 5
- แฟนคอยล์ยูนิตเป็นรีโมทคอนโทรลไร้สายมีสวิงพร้อมระบบฟอกอากาศ PLASMA
- อุปกรณ์ลดแรงดันของน้ำยา, อุปกรณ์กรองสิ่งสกปรก (STRAINER) และเซอร์วิสวาล์วแบบ SHUT-OFF VALVE ติดตั้งไว้แล้วที่คอนเดนซิ่งยูนิต
- รับประกันเฉพาะ คอมเพรสเซอร์ 7 ปี และ รับประกัน อุปกรณ์อื่นๆ 3 ปี
- ใช้กับระบบไฟฟ้า 220V/1PH/50HZ
- ใช้สารทำความเย็นชนิด R-410A
- ทางร้านฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

รุ่น (คอนเดนซิ่ง) รุ่น (แฟนคอยส์) จำนวน BTU ราคา VAT
RAS-10SAPX-T3 RAS-10SKPX-T3 8,738 xx,xxx
RAS-13SAPX-T3 RAS-13SKPX-T3 13,090 xx,xxx
RAS-18SAPX-T3 RAS-18SKPX-T3 17,536 xx,xxx
RAS-25SAPX-T3 RAS-25SKPX-T3 22,954 xx,xxx