งานล้างแอร์ แบบ Wall Type 12KBTU (คลองแห)

งานล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ แบบ Wall Type ขนาด 12KBTU
• ขอขอบคุณลูกค้า คลองแห หาดใหญ่ครับ
• บริการ-ล้างเล็ก/ล้างใหญ่/ล้างฆ่าเชื้อ/ล้างแก้กลิ่นอับ