แบ่งปัน
งานล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ แบบ Wall Type ขนาด 12KBTU
• ขอขอบคุณลูกค้า คลองแห หาดใหญ่ครับ
• บริการ-ล้างเล็ก/ล้างใหญ่/ล้างฆ่าเชื้อ/ล้างแก้กลิ่นอับ