Home

Slide 1 Heading
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit dolor
Click Here
Slide 2 Heading
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit dolor
Click Here
Slide 3 Heading
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit dolor
Click Here
Previous slide
Next slide

หาดใหญ่ไทยแอร์อิเล็คทริค

บริหารงานโดย คุณอนันต์ แก้วสุข เริ่มเปิดให้บริการด้าน Air Conditioning  Solutions! ตั้งแต่ปี ค.ศ.1991 ในช่วงเวลานั้น เราเป็นร้านเล็กๆ ดำเนินงานโดยช่างเพียงคนเดียว รับซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกประเภท โดยใช้ความรู้ทางด้านอิเล็กทรอนิกส์ และ ศึกษาต่อยอดความรู้เรื่อยมา จนให้บริการด้านเครื่องปรับอากาศอย่างเต็มตัวเมื่อปี ค.ศ. 1998 ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่ท้าทายสำหรับการสร้างเนื้อสร้างตัวของเรา เนื่องจากในยุคนั้น งานช่าง ต้องใช้ความรู้ความสามารถเป็นอย่างมาก ไม่ค่อยมีเครื่องอำนวยความสะดวกเหมือนปัจจุบัน จากความมุ่งมั่นที่อยากจะเป็นช่างไฟเก่งๆคนนึงในอำเภอหาดใหญ่ วันเวลาผ่านไปจนถึงปี ค.ศ.2020 เราได้ติดตั้งเครื่องปรับอากาศไปไม่น้อยกว่า 100,000 ชุด และ เราสัญญาว่าจะรักษามาตรฐานทางความคิดและการทำงานให้อยู่คู่ชาวหาดใหญ่ให้ตราบนานเท่านาน พร้อมกำเนิดผู้ต่อยอดทางธุรกิจที่เป็นคน Genertion ใหม่ๆ เพื่อให้การทำงานไม่ล้าหลังไปตามยุคของเทคโนโลยี ขอบคุณลูกค้าทุกท่านที่วางใจใช้บริการของเราตลอดมา