แบ่งปัน
งานเปลี่ยนท่อทองแดงเครื่องปรับอากาศ เนื่องจากตรวจพบ ท่อน้ำยาแอร์รั่ว
สถานที่: ต.ควนลัง จ.สงขลา
ปฏิบัติงานโดย: หาดใหญ่ไทยแอร์อิเล็คทริค
โทร: 089-653-2539 / 074-259-504