งานซ่อมแอร์ ถังน้ำยาแอร์เกิดสนิม น้ำยารั่ว (บ้านพรุ)

  • งานซ่อมเครื่องปรับกาศ (บ้านพรุ)
  • ตรวจสอบพบ ถังพักน้ำยาแอร์รั่ว ที่คอยล์ร้อน แอร์ไม่เย็น
  • ถังพักน้ำยาเกิดสนิม ทำการแก้ไขให้กลับมาใช้งานได้ปกติ