ซ่อมแผงควบคุมแอร์ ยี่ห้อ Midea

งานซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศ
ยี่ห้อ Midea
ซ่อม : แผงควบคุมแอร์
สถานที่ : ปาล์มสปริง 3 สายสนามบิน หาดใหญ่