งานติดตั้งแอร์ Daikin จำนวน 3 ชุด ช่องเขา หาดใหญ่

งานติดตั้งเครื่องปรับอากาศ ยี่ห้อ Daikin จำนวน 3 ชุด ช่องเขา หาดใหญ่