แบ่งปัน

งานติดตั้งเครื่องปรับอากาศ ยี่ห้อ Daikin จำนวน 3 ชุด ช่องเขา หาดใหญ่