งานติดตั้งแอร์ Eminent รุ่น WFG12 โคกเมา หาดใหญ่

งานติดตั้งเครื่องปรับอากาศ
ยี่ห้อ Eminent รุ่น WFG ขนาด 12000BTU
สถานที่ โคกเมา หาดใหญ่