แบ่งปัน
งานติดตั้งเครื่องปรับอากาศ
ยี่ห้อ Eminent รุ่น WFG ขนาด 12000BTU
สถานที่ โคกเมา หาดใหญ่