งานติดตั้งแอร์ Inverter ยี่ห้อ Eminent รุ่น WVG หอพักบุคลากร โรงพยาบาล มอ.

งานติดตั้งเครื่องปรับอากาศ Inverter
ยี่ห้อ Eminent รุ่น WVG-F ขนาด 12000BTU
สถานที่ : หอพักบุคลากร โรงพยาบาล มอ.