ติดตั้งเครื่องปรับอากาศ ยี่ห้อ Eminent รุ่น WFG ขนาด 9200BTU หมู่บ้านนีโอสมาร์ท คลองหวะ อ.หาดใหญ่

งาน: ติดตั้งเครื่องปรับอากาศ
ยี่ห้อ: Eminent รุ่น WFG ขนาด 9200BTU
สถานที่: หมู่บ้านนีโอสมาร์ท คลองหวะ อ.หาดใหญ่
ติดตั้งโดย: หาดใหญ่ไทยแอร์อิเล็คทริค
โทร: 089-653-2539 / 074-259-504
Line OA: