ล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ จำนวน 3 ชุด สถานที่ ร้านไอศครีม อ.หาดใหญ่

งาน: ล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ
จำนวน: 3 ชุด
สถานที่: ร้านไอศครีม อ.หาดใหญ่
ปฏิบัติงานโดย: หาดใหญ่ไทยแอร์อิเล็คทริค
โทร: 089-653-2539 / 074-259-504
Line OA: