แบ่งปัน
งาน: ล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ
จำนวน: 3 ชุด
สถานที่: ร้านไอศครีม อ.หาดใหญ่
ปฏิบัติงานโดย: หาดใหญ่ไทยแอร์อิเล็คทริค
โทร: 089-653-2539 / 074-259-504