งานทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ ประเภท ตัดล้างใหญ่ ลงน้ำยาล้างคอยล์ สถานที่เกาะยอ จ.สงขลา

งานทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ
ประเภท: ตัดล้างใหญ่ + น้ำยาล้างคอยล์
สถานที่: เกาะยอ จ.สงขลา
ปฏิบัติงานโดย: หาดใหญ่ไทยแอร์อิเล็คทริค
โทร: 089-653-2539 / 074-259-504
Line OA: