งานซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศ เปลี่ยนมอเตอร์ คอยล์เย็น Panasonic

งานซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศ
ประเภท: เปลี่ยนมอเตอร์ คอยล์เย็น Panasonic
สถานที่: ถ.ชีกิมหยง อ.หาดใหญ่
ปฏิบัติงานโดย: หาดใหญ่ไทยแอร์อิเล็คทริค
โทร: 089-653-2539 / 074-259-504
Line OA: