งานซ่อมบำรุง(แอร์) เปลี่ยน Expansion Valve

งานเทคนิคซ่อมบำรุง(แอร์) เปลี่ยน Expansion Valve พร้อมตรวจเช็คน้ำยาแอร์ ทางเรามีประสบการณ์ สามารถแก้ไขได้ทุกปัญหาของเครื่องปรับอากาศ