เปลี่ยนมอเตอร์ ระบายความร้อน เครื่องปรับอากาศ แบบแขวนใต้ฝ้า โรงงานผลิตไฟฟ้าหาดใหญ่

งานซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศ
ประเภท: เปลี่ยนมอเตอร์ ระบายความร้อน เครื่องปรับอากาศ แบบแขวนใต้ฝ้า Ceiling Suspened Type
สถานที่: โรงงานผลิตไฟฟ้าหาดใหญ่
ปฏิบัติงานโดย: หาดใหญ่ไทยแอร์อิเล็คทริค
โทร: 089-653-2539 / 074-259-504
Line OA: