แบ่งปัน

(ลูกค้าสิงหนคร) แอร์ลั่น ดังสนั่นทุ่ง แก้ไขให้กลับมาวิบวับเหมือนเดิม เคสนี้ทำการเปลี่ยน “ลูกปืนมอเตอร์” บ้านลูกค้าท่านใดแอร์มีเสียงดัง #หาดใหญ่ไทยแอร์อิเลคทริค จบปัญหานี้ได้ทุกเทคนิคตามหน้างาน ไม่มีลักไก่ เสียอย่างไร ซ่อมตามความจริง