ติดตั้งแอร์ Mitsubishi MS-GN15vf คอนโดซิตี้โฮม ภาสว่าง อ.หาดใหญ่

งานติดตั้งเครื่องปรับอากาศ ยี่ห้อ Mitsubishi MS-GN15vf
สถานที่: คอนโดซิตี้โฮม ภาสว่าง อ.หาดใหญ่
ปฏิบัติงานโดย: หาดใหญ่ไทยแอร์อิเล็คทริค
โทร: 089-653-2539 / 074-259-504
Line OA: