(งานซ่อม) ตรวจพบอาการเสีย ช่างทำการเปลี่ยนมอเตอร์ คอยล์เย็น เครื่องปรับอากาศ ยี่ Sharp – ลูกค้า หลังโรงเรียน พณิชยการหาดใหญ่