แบ่งปัน

งานล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศประจำปี
โรงงานเขตควนลัง ขอบคุณที่ไว้วางใจ หาดใหญ่ไทยแอร์อิเลคทริค ได้ดูแลความสะอาดในครั้งนี้ครับ