งานติดตั้ง แอร์อีมิเน้นท์ Inverter 12000btu

งานติดตั้ง แอร์อีมิเน้นท์ EMINENT Inverter ประเภท Wall Type WFG-V SERIES รุ่น WFG24V ขนาด 24,500 BTU (บ้านพรุ/หาดใหญ่)