ป้ายกำกับ: คอยล์เย็นหลุด

งานซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศ แก้ไข คอยล์เย็น หลุดออกจากผนัง

งานซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศประเภท แก้ไข คอยล์เย็น หลุดออกจากผนัง สถานที่ ถ.แสงศรี อ.หาดใหญ่ ปฏิบัติงานโดย หาดใหญ่ไทยแอร์อิเล็คทริค

อ่านต่อ