ป้ายกำกับ: มอเตอร์ระบายความร้อน

เปลี่ยนแมกเนติก และ มอเตอร์ระบายความร้อน ถ.จุติอุทิศ อ.หาดใหญ่

งานซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศ เปลี่ยนแมกเนติก และ มอเตอร์ระบายความร้อน ถ.จุติอุทิศ อ.หาดใหญ่ ปฏิบัติงานโดย หาดใหญ่ไทยแอร์อิเล็คทริค

อ่านต่อ