หาดใหญ่ไทยแอร์ โทร 089-653-2539

แอร์รุ่นยอดนิยม

ผลงานการติดตั้ง

งานเปลี่ยนท่อทองแดงเครื่องปรับอากาศ ท่อน้ำยาแอร์รั่ว

งานเปลี่ยนท่อทองแดงเครื่องปรับอากาศ เนื่องจากตรวจพบ ท่อน้ำยาแอร์รั่ว สถานที่ ต.ควนลัง จ.สงขลา ปฏิบัติงานโดย หาดใหญ่ไทยแอร์อิเล็คทริค

VDO ที่น่าสนใจ