หาดใหญ่ไทยแอร์ โทร 089-653-2539

แอร์รุ่นยอดนิยม

ผลงานการติดตั้ง

เปลี่ยนมอเตอร์ ระบายความร้อน เครื่องปรับอากาศ แบบแขวนใต้ฝ้า โรงงานผลิตไฟฟ้าหาดใหญ่

งานซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศ เปลี่ยนมอเตอร์ ระบายความร้อน เครื่องปรับอากาศ แบบแขวนใต้ฝ้า Ceiling Suspened Type โรงงานผลิตไฟฟ้าหาดใหญ่

VDO ที่น่าสนใจ