หาดใหญ่ไทยแอร์ โทร 089-653-2539

แอร์รุ่นยอดนิยม

ผลงานการติดตั้ง

(งานซ่อม) ตรวจเช็ค พบปัญหา ท่อน้ำยาแตก และ นกเข้าไปทำรัง ภายในคอยล์ร้อน ทำการแก้ไขปัญหาเสร็จเรียบร้อย – ลูกค้า ถนนแสงศรี...

(งานซ่อม) ตรวจเช็ค พบปัญหา ท่อน้ำยาแตก และ นกเข้าไปทำรัง ภายในคอยล์ร้อน ทำการแก้ไขปัญหาเสร็จเรียบร้อย - ลูกค้า ถนนแสงศรี หาดใหญ่

VDO ที่น่าสนใจ