หาดใหญ่ไทยแอร์ โทร 089-653-2539

แอร์รุ่นยอดนิยม

ผลงานการติดตั้ง

ติดตั้งแอร์ Carrier ขนาด 9000 บีทียู อ.รัตภูมิ

ติดตั้งเครื่องปรับอากาศ Carrier ขนาด 9000 บีทียู ลูกค้า อ.รัตภูมิ จ.สงขลา ปฏิบัติงานโดยหาดใหญ่ไทยแอร์อิเล็คทริค

VDO ที่น่าสนใจ