หาดใหญ่ไทยแอร์ โทร 089-653-2539

แอร์รุ่นยอดนิยม

ผลงานการติดตั้ง

ติดตั้งแอร์ Haier ขนาด 12000 และ 24000 บีทียู บ้านท่าข้าม

ติดตั้งเครื่องปรับอากาศ Haier ขนาด 12000 และ 24000 บีทียู บ้านท่าข้าม จ.สงขลา ปฏิบัติงานโดย หาดใหญ่ไทยแอร์อิเล็คทริค

VDO ที่น่าสนใจ