งานติดตั้ง Mitsubishi รุ่น Happy Inverter (บ.ท่าไทร)

งานติดตั้งเครื่องปรับอากาศ Mitsubishi รุ่น Happy Inverter ปี 2020
(ขอขอบคุณ ท่านลูกค้า บ.ท่าไทร สำหรับงานติดตั้งครั้งนี้ครับ)
  • หากเปรียบเทียบ 1 ปี ที่ผ่านมา ลูกค้าส่วนใหญ่ จะเลือกแอร์ในใจเป็นรุ่น Inverter เป็นรุ่นเริ่มต้น
  • แอร์มิตซู ก็เป็นทางเลือกของกลุ่ม Inverter ที่เชื่อถือได้ แบรนด์ต้นๆของเมืองไทย