ติดตั้งแอร์ Carrier ขนาด 9000 บีทียู อ.รัตภูมิ

หาดใหญ่แอร์ดอทคอม โดย หาดใหญ่ไทยแอร์อิเล็คทริค
– ติดตั้งเครื่องปรับอากาศ Carrier
– ขนาด 9000 บีทียู
– สถานที่: อ.รัตภูมิ จ.สงขลา
ปฏิบัติงานโดย: หาดใหญ่ไทยแอร์อิเล็คทริค
โทร: 089-653-2539 / 074-259-504
Line OA: