แบ่งปัน

(ท่าเคียน) ติดตั้งเครื่องปรับอากาศ Central Air เซ็นทรัลแอร์ รุ่น CCS-JSFE13 ปี 2020ขนาด 12000BTU