(สะกอม/เทพา) ติดตั้งเครื่องปรับอากาศ Eminent รุ่น WFG ขนาด 12000BTU ค่ายลพบุรีราเมศวร์ ตำบลเกาะสะบ้า