งานติดตั้งเครื่องปรับอากาศ Daikin Sabai Inverter

วันนี้มีงานติดตั้งแอร์ Daikin รุ่น สบายอินเวอร์เตอร์

  • สถานที่ติดตั้ง ควนลัง เส้นสนามบิน
  • ลักษณะเป็นห้องนอน (ไม้)
  • ทางเราบริการติดตั้งให้แข็งแรงที่สุด
  • รุ่นนี้เป็นรุ่นเริ่มต้นของระบบ Inverter
  • ใช้ทนทาน นานจนลืม เหมือนตู้เย็นครับ