ติดตั้งแอร์ Daikin Inverter รุ่น FTKQUV2S ขนาด 18KBTU

ติดตั้งแอร์ Daikin Inverter รุ่น FTKQUV2S ขนาด 18000BTU
• งานติดตั้งแบบได้มาตรฐาน ใส่ใจรายละเอียด
• ให้คำแนะนำการติดตั้งที่เหมาะสมและสวยงาม