แบ่งปัน
  • ประเภท: ร้านอาหาร
  • สถานที่ติดตั้ง : ซ.10 เพชรเกษม หาดใหญ่