งานติดตั้งเครื่องปรับอากาศ Eminent รุ่น WVG12F ถ.กาญจนวนิช อ.หาดใหญ่

งานติดตั้งเครื่องปรับอากาศ Inverter
ยี่ห้อ Eminent รุ่น WVG12F ขนาด 12500BTU
สถานที่ ถ.กาญจนวนิช อ.หาดใหญ่
ติดตั้งโดย หาดใหญ่ไทยแอร์อิเล็คทริค
โทร 089-653-2539 / 074-259-504
Line OA