ติดตั้งแอร์ Haier ขนาด 12000 และ 24000 บีทียู บ้านท่าข้าม

หาดใหญ่แอร์ดอทคอม โดย หาดใหญ่ไทยแอร์อิเล็คทริค
– ติดตั้งเครื่องปรับอากาศ Haier
– ขนาด 12000 และ 24000 บีทียู
– สถานที่: บ้านท่าข้าม จ.สงขลา
ปฏิบัติงานโดย: หาดใหญ่ไทยแอร์อิเล็คทริค
โทร: 089-653-2539 / 074-259-504
Line OA: