งานติดตั้งแอร์ 4 ทิศทาง ยี่ห้อ Daikin ระบบไฟ 380V จ.นราธิวาส

งานติดตั้งเครื่องปรับอากาศ แบบ 4 ทิศทาง ยี่ห้อ Daikin ระบบไฟ 380V
สถานที่: ร้านอาหาร จ.นราธิวาส
ปฏิบัติงานโดย: หาดใหญ่ไทยแอร์อิเล็คทริค
โทร: 089-653-2539 / 074-259-504