แบ่งปัน
งาน: ติดตั้งเครื่องปรับอากาศ Inverter
ยี่ห้อ: Eminent รุ่น WVG24F ขนาด 24000BTU
สถานที่: บ้านน้ำน้อย อ.หาดใหญ่
ติดตั้งโดย: หาดใหญ่ไทยแอร์อิเล็คทริค
โทร: 089-653-2539 / 074-259-504