แบ่งปัน
งาน: ซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศ
ประเภท: ถอดเปลี่ยนชุด คอมเพรสเซอร์แอร์
สถานที่: อ.สิงหนคร จ.สงขลา
ปฏิบัติงานโดย: หาดใหญ่ไทยแอร์อิเล็คทริค
โทร: 089-653-2539 / 074-259-504