งานซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศ แก้ไข คอยล์เย็น หลุดออกจากผนัง

งานซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศ
ประเภท: แก้ไข คอยล์เย็น หลุดออกจากผนัง
สถานที่: ถ.แสงศรี อ.หาดใหญ่
ปฏิบัติงานโดย: หาดใหญ่ไทยแอร์อิเล็คทริค
โทร: 089-653-2539 / 074-259-504
Line OA: