แบ่งปัน
งานซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศ
ประเภท: เปลี่ยนแมกเนติก และ มอเตอร์ระบายความร้อน
สถานที่: ถ.จุติอุทิศ อ.หาดใหญ่
ปฏิบัติงานโดย: หาดใหญ่ไทยแอร์อิเล็คทริค
โทร: 089-653-2539 / 074-259-504