แบ่งปัน
งานติดตั้งเครื่องปรับอากาศ
ยี่ห้อ Eminent รุ่น WFG18
ขนาด 18000 BTU
สถานที่ : โครงการออกซิเจน ลีฟ / Oxygen Leaf