(งานซ่อม) ตรวจเช็ค พบปัญหา ท่อน้ำยาแตก และ นกเข้าไปทำรัง ภายในคอยล์ร้อน ทำการแก้ไขปัญหาเสร็จเรียบร้อย – ลูกค้า ถนนแสงศรี หาดใหญ่