งานย้ายแอร์และติดตั้งใหม่ Samsung Inverter หมู่บ้านวังหงส์ หาดใหญ่

งานย้ายเครื่องปรับอากาศ
ประเภท: ถอด + ติดตั้งใหม่ แอร์ Samsung Inverter
สถานที่: หมู่บ้านวังหงส์ หาดใหญ่
ปฏิบัติงานโดย: หาดใหญ่ไทยแอร์อิเล็คทริค
โทร: 089-653-2539 / 074-259-504