งานติดตั้ง กริลแอร์ เบี่ยงลมร้อน สถานที่ อ.คลองหอยโข่ง

งานติดตั้ง กริลแอร์ เบี่ยงลมร้อน
สถานที่: อ.คลองหอยโข่ง
ปฏิบัติงานโดย: หาดใหญ่ไทยแอร์อิเล็คทริค
โทร: 089-653-2539 / 074-259-504
Line OA: